Algemene voorwaarden

1. Inleiding

De Klant of Huurder erkent dat hij, voorafgaand aan zijn reservering, kennis heeft genomen van alle hierna volgende voorwaarden en hij erkent bovendien, dat hij de bekwaamheid heeft om onderhavig contract af te sluiten.

De volgende algemene verkoopvoorwaarden regelen alle transacties die worden uitgevoerd via de webcatalogus van Jacaranda Car, elke bestelling geplaatst op deze site houdt in dat de klant zijn onvoorwaardelijke en onherroepelijke aanvaarding van deze voorwaarden impliceert. Indien de Klant of Huurder deze Voorwaarden niet aanvaardt, zal hij deze automatisch weigeren en het reserveringsproces moeten onderbreken. Anders erkent de Klant of Huurder dat hij deze Voorwaarden heeft gelezen, begrepen en aanvaard.

2. Voorwaarden om te huren

U moet ons bij de aflevering van het voertuig voorzien van bewijsstukken en originele documenten:

  • Een geldig rijbewijs, sinds minstens 24 maanden.
  • Een paspoort.
  • Een betaalmiddel (creditcard, contant geld, etc.)
  • We bewaren de originele documenten niet.
  • Elke bestuurder moet minstens 23 jaar oud zijn en in het bezit zijn van een geldig rijbewijs, sinds minstens 24 maanden.

3. Huurperiode / Verlenging

3.1. Berekeningsmethode

De huurperiode wordt berekend per blok van 24 uur, niet opdeelbaar, vanaf het moment van overname van het voertuig. U krijgt echter een tolerantie van 3 uur waarbinnen een nieuwe periode van 24 uur wordt toegepast.

Indien u uw huurperiode wenst te verlengen, heeft u voorafgaande toestemming van ons nodig. Zodra u deze toestemming heeft, dient u naar ons kantoor te gaan om het contract te verlengen en het bedrag van de extra huur te betalen.

Indien het voor u moeilijk is om naar ons kantoor te komen, wordt een kopie van het verlengingscontract per e-mail of per fax naar u verzonden.

Voor alle leveringen of retourzendingen buiten Marrakech moet de minimale huurperiode gelijk zijn aan of langer zijn dan 7 dagen.

3.2. Einde van de huur

De huur wordt beschouwd als beëindigd op het moment dat de sleutels en papieren van de auto aan onze agent worden teruggegeven. In het geval dat het voertuig wordt teruggegeven zonder sleutels of papieren, worden er kosten voor duplicaten in rekening gebracht bij de klant. Wij kunnen op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor eigendommen die in voertuigen zijn achtergelaten na afloop van de huurperiode.

4. Het voertuig

4.1. Staat van het voertuig

U ontvangt een voertuig dat in goede staat verkeert en schoon is. U moet ervoor zorgen dat eventuele zichtbare gebreken aan het voertuig voor uw vertrek vanaf de afleverlocatie worden vermeld op het verhuurcontract. Indien dit niet gebeurt, worden eventuele zichtbare schade die niet is vermeld op het verhuurcontract bij het vertrek van het voertuig niet beschouwd en zullen reparatiekosten voor uw rekening komen tot aan het eigen risico. Tenzij u eerder een schadeclaim hebt ingediend bij onze schadeservice waarin staat dat u niet aansprakelijk bent. (Zie verantwoordelijkheidssectie in geval van schade)

4.2. Gebruik van het voertuig

  • U verbindt zich ertoe het voertuig "als een goed huisvader" te besturen.
  • U verbindt zich ertoe het voertuig alleen op verharde wegen te gebruiken, tenzij het een 4x4 is. Eventuele schade aan het voertuig als gevolg van het niet naleven van deze clausule komt voor rekening van de huurder, en reparatiekosten die niet door de verzekering worden gedekt, zullen aan hem worden doorberekend.
  • Het is verboden het voertuig buiten het Marokkaanse grondgebied te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van ons.

5. Betaling

Voor elke reservering die via onze website wordt gedaan, wordt u gevraagd om online een aanbetaling te doen. Het resterende bedrag kunt u bij aflevering van de auto contant of met een bankpas betalen. Als u echter niet bij ons kantoor wilt afleveren, moet u ons per e-mail of telefonisch op de hoogte stellen als u met een kaart wilt betalen, zodat we het betalingsterminal kunnen meenemen.

6. Verzekering / Aansprakelijkheid bij schade

Al onze voertuigen zijn volledig verzekerd, maar er geldt een eigen risico van 10% voor de klant als zijn gedeeltelijke of volledige verantwoordelijkheid betrokken is.

Wij herinneren u eraan dat er geen beroep op de verzekering mogelijk is als de huurder ons geen schadeformulier of een politieverslag overlegt.

In geval van verlies/diefstal van het voertuig, accessoires of schade veroorzaakt door de klant, of in het geval van afwezigheid van schuld van een tegenpartij (toevallig ongeval, tijdens het parkeren, botsing met een dier op de weg, kruiwagen, niet-automatisch apparaat, ...), moet de klant een verklaring afleggen waarin de oorzaken en omstandigheden worden vermeld, en ons vergoeden tot aan het eigen risico.

7. Wijziging

Wijziging bij Jacaranda car is gratis vóór het ophalen van het voertuig.

7.1. Wijziging vóór het ophalen van het voertuig

Alle wijzigingen moeten worden gedaan via het klantenportaal, of per e-mail naar info@jacarandacar.com, uiterlijk 12 uur vóór het ophalen van het voertuig. N.B.: We behouden ons het recht voor om deze wijziging al dan niet te accepteren op basis van de planning van het voertuig waarop de wijziging betrekking heeft. Als we de wijziging accepteren, moet er een nieuwe voucher beschikbaar zijn in uw klantenportaal, die u moet afdrukken en bij de levering aan onze vertegenwoordiger moet overhandigen. Als we de wijziging weigeren, blijven de oorspronkelijke reserveringsvoorwaarden en de voucher geldig.

7.2. Wijziging na het ophalen van het voertuig

Als u uw huur wilt wijzigen of verlengen, heeft u onze voorafgaande goedkeuring nodig. Zodra u deze goedkeuring heeft, moet u naar ons kantoor gaan om het contract te wijzigen en, in geval van verlenging, het bedrag van de extra huur te betalen. Als het moeilijk voor u is om naar ons kantoor te komen, wordt een kopie van het verlengingscontract per e-mail of fax naar u verzonden.

7.3. Vroegtijdige terugkeer

Nadat het voertuig is opgehaald en het huurcontract is ondertekend, geeft een vroegtijdige terugkeer van het voertuig geen recht op restitutie van ongebruikte huurdagen. U heeft echter recht op een tegoedbon voor het aantal resterende dagen.

8. Annulering en niet-ophalen van de auto

U kunt uw reservering annuleren tot het laatste moment voor het ophalen van de auto, zonder reden of rechtvaardiging. Hieronder vindt u de administratiekosten die in rekening worden gebracht bij uw terugbetaling:

Annulering meer dan 48 uur voor het ophalen van de auto.

Volledige terugbetaling

Annulering minder dan 48 uur voor het ophalen van de auto.

50% van het online betaalde aanbetalingsbedrag.

Annuleringsgevallen door de klant na het op de voucher vermelde ophaaltijdstip,
Niet verschijnen,
Laatkomen,
Niet voldoen aan de verhuurvoorwaarden (niet alle documenten tonen, probleem met creditcard…)

Geen terugbetaling.

Wij herinneren u eraan dat deze percentages van toepassing zijn op de online betaalde aanbetaling bij het reserveren en niet op het totale huurbedrag. Deze aanbetaling bedraagt ongeveer 20% van de totale huurprijs. Om deze annuleringskosten te vermijden, bieden wij u de mogelijkheid om een tegoedbon te krijgen met een geldigheidsduur van 2 jaar, ter waarde van de online betaalde aanbetaling. De tegoedbon kan worden gebruikt voor elke autoverhuur bij Jacaranda Car, alleen telefonisch. De tegoedbon is persoonlijk, niet overdraagbaar en niet overdraagbaar. Na 2 jaar vervalt de waarde ervan en blijft het bij Jacaranda Car geïnde bedrag ons eigendom.

9. Tarief

De "Totale huurkosten" die op de detailpagina van de reservering wordt vermeld, is het bedrag dat u daadwerkelijk zult betalen, er zullen geen verrassingen zijn op de dag van levering. De betaling gebeurt in twee termijnen, een aanbetaling die online wordt betaald bij het boeken, en de rest wordt betaald op de dag dat u de auto ophaalt bij de agent die belast is met de levering.

9.1 Wat is inbegrepen in de prijs

=> Een pakket met een beperkt aantal dagen, berekend in stappen van 24 uur, met onbeperkte kilometers.

=> Btw.

=> Een allriskverzekering met een niet-afkoopbaar eigen risico van 10%.

=> Een verzekering voor inzittenden, diefstal- en brandverzekering.

=> Een ruitbreukverzekering met een eigen risico van 10%.

=> De tweede bestuurder.

=> 24/7 pechhulp.

=> Levering en ophalen van het voertuig op de plaats en stad die door de klant zijn gekozen bij het reserveren.

9.2 Wat is niet inbegrepen in de prijs

Boetes en overtredingen: De klant blijft alleen verantwoordelijk voor boetes, overtredingen en boetes die tegen hem zijn opgelegd. Als hij zich niet ontlast van de boetes waaraan hij tijdens zijn verblijf is onderworpen, hebben wij het recht om betaling van deze boetes te eisen. Als we boetes ontvangen na het vertrek van de klant, behouden we ons het recht voor om de politie of gendarmerie alle noodzakelijke informatie te verstrekken met betrekking tot de klant die verantwoordelijk is voor deze boetes. In het geval van het wegslepen van de auto naar de pound vanwege verkeerd parkeren door de klant of parkeren in een verboden zone, of enige andere reden als gevolg van nalatigheid van de huurder, is alleen de klant verantwoordelijk voor het vrijmaken van het voertuig uit de pound door de boetes te betalen en alle administratieve taken uit te voeren die nodig zijn om de vrijgavebon te verkrijgen. Wij kunnen echter deze taken op ons nemen en de vrijgavebon verkrijgen tegen een servicekosten die aan de klant in rekening worden gebracht bovenop de kosten van de boetes, in dat geval is de aanwezigheid van de klant vereist op het moment van de vrijlating van het voertuig.

10. Reservering

Het reserveringsproces bij Jacaranda Car is uiterst eenvoudig. De auto's die worden weergegeven in de zoekresultaten zijn daadwerkelijk beschikbaar. Uw auto is gegarandeerd vanaf het moment dat u de betaling voor uw reservering verricht en de Voucher ontvangt; annulering van onze kant is niet mogelijk.

11. Privacybescherming

Tijdens het reserveringsproces zullen wij u vragen om ons informatie te verstrekken, sommige zijn verplicht (aangeduid met een asterisk op onze website) omdat ze essentieel zijn voor de verwerking van uw reservering, andere zijn optioneel en zullen ons helpen u beter van dienst te zijn, deze informatie wordt op geen enkele manier aan derden doorgegeven. U heeft de mogelijkheid om deze informatie te wijzigen door in te loggen op uw klantenaccount, als u uw account wilt verwijderen, hoeft u alleen maar een verzoek te sturen via het e-mailadres dat is gebruikt om uw account aan te maken naar het volgende e-mailadres: info@jacarandacar.com. De informatie van uw betaalkaart die is gebruikt voor de betaling van uw reservering wordt op geen enkel moment gecommuniceerd, opgeslagen of doorgegeven tijdens het proces op jacarandacar.com. Het betalingsgedeelte van het reserveringsproces wordt afgehandeld bij een beveiligd betalingscentrum.